Siedziba MIG
           ul. Mickiewicza 1
           35-064 Rzeszów
      tel./fax (017) 8526-504
                  (017) 8626-155