Офис МЭИ
           ил. Мицкевича 1
            35-064 Жешув
   тел./факс (017) 8526-504
                     (017) 8626-155